Download book De Kinderen van het Licht (Het Koninkrijk van de Vrede, #1)

Original Title The Children of the Light
Rating 4.00
ISBN 9010018113
ISBN13
Publicate Deltos Elsevier
Number Pages 343 pages
Publish Date 1977 by Jan de Hartog

De ontmoeting tussen George Fox, obscuur rondtrekkend evangelist, en Margaret Fell, vrouwe van Swarthmoor Hall, betekent het begin van het Genootschap der Vrienden en daarmee ook het begin van een sage die tot in onze tijd voortduurt: het indrukwekkende verhaal van een groep mensen die, door medemenselijkheid en de liefde Gods bewogen, bereid bleken hun naasten te helpen. Het eerste deel, De Kinderen van het Licht, vangt aan in het door godsdientstwisten verscheurde Engeland ten tijde van Cromwell.
Met aangrijpend meesterschap schildert Jan de Hartog de strijd van George Fox en Margaret Fell in hun pogingen gevangenissen, scholen en krankzinnigeninrichtingen te hervormen in een maatschappij die gekenmerkt werd door rauwe gewelddadigheid. George Fox, Margaret Fell en hun Vrienden, die in een Koninkrijk van de Vrede trachtten te leven, konden niet aan de wrede geest van die tijd ontkomen. Deze pioniers verzaken geld, goed en positie om als Kinderen van het Licht hun medemensen te helpen en komen daardoor in heftig conflict met hun omgeving: verachting, vervolging, marteling en gevangenis gaan niet aan de vrienden voorbij.

You may also like...

Class Warfare

Amazing Grace Overcoming Race

Alcuin: A Dialogue

Tree of Paradise

Tu Primera Biblia

What Remained of Katrina

This div is 12-columns wide on all screen sizes
6-columns (one-half)
6-columns (one-half)

flash_on

We did most of the heavy lifting for you to provide a default stylings that incorporate our custom components. Additionally, we refined animations and transitions to provide a smoother experience for developers.

group

User Experience Focused

By utilizing elements and principles of Material Design, we were able to create a framework that incorporates components and animations that provide more feedback to users. Additionally, a single underlying responsive system across all platforms allow for a more unified user experience.

settings

Easy to work with

We have provided detailed documentation as well as specific code examples to help new users get started. We are also always open to feedback and can answer any questions a user may have about Materialize.